นายกรัฐมนตรีแถลงยุบสภาผู้แทนราษฎร
งานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนฝ่ายเบลเยียมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนเบลเยียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556

เอกอัครราชทูตพบนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ พบนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการ องค์การศุลกากรโลก เพื่อทำความรู้จักและเสริมสร้างเครือข่าย โดยมีนางสาวศุภรำไพ หาญทวีพานิชย์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทยร่วมด้วย จากนั้น เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ ภารกิจ กรอบการทำงาน ฯลฯ ขององค์การศุลกากรโลก พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ไทย