การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักร
สถานการณ์การชุมนุมที่ประเทศไทย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร ประจำเขตเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

สามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนของท่านได้ที่ลิงค์

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยแจ้งมาที่ reception@thaiembassy.be

ไทย