เอกอัครราชทูตพบนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization)
การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

งานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนฝ่ายเบลเยียมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนเบลเยียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของเบลเยียมในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนเบลเยียมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีนาย Alain Lefèvre Advisor general to the Director, DG Crisis Centre, FPS Home Affairs, นาง Sylvie Wuiame ผู้จัดการ Welcome Center & VIP services ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ นาง Katrien Depauw ผู้จัดการ สำนักงานการบินไทยประจำเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

ไทย