การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูตและคณะฯ ดูงานที่การท่าเรือ Zeebrugge ประเทศเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

เมืื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป ได้แก่ พระสุธีญาณวิเทศ วัดไทยธรรมาราม (Waterloo) และพระลูกศิษย์ 2 รูป พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ วัดพุทธาราม (Sint Niklaas) พระครูวินัยธรสมศักดิ์ วัดธัมมปทีป (MechelIMG_8780 IMG_8639 IMG_8646 IMG_8653 IMG_8690 IMG_8763en)  และพระลูกศิษย์ 1 รูป และพระมหากิมยง วัดพระธรรมกาย-เบเนลักซ์

ไทย