สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสมาฆบูชา พ.ศ. 2557

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาคคณะสงฆ์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงดังกล่าว และขอเชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยในช่วงเทศกาลมาฆบูชา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัด และองค์กรพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสำคัญในกรุงเทพฯ ด้วย

Poster TH 4

Poster TH 1Poster TH 5  Poster TH 2 Poster TH 3  Poster TH 4

ไทย