สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
การหารือระหว่างคณะทูตอาเซียนกับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก

เอกอัครราชทูตและคณะฯ ดูงานที่การท่าเรือ Zeebrugge ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และคณะทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป สำนักงานที่ปรึกษาพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และสถานเอกอัครราชทูต ได้เยี่ยมชมการท่าเรือ Zeebrugge ณ เมือง Zeebrugge ประเทศเบลเยียมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับท่าเรือขนส่งสินค้า

ท่าเรือ Zeebrugge เป็นท่าเรือน้ำลึก ตั้งอยู่ที่ทะเลเหนือทางทิศตะวันตกของเบลเยียม และถือว่าเป็นท่าเรือที่ใหม่เมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆ เช่น ท่าเรือ Rotterdam ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หนึ่งในจุดเด่นของท่าเรือ Zeebrugge คือการใช้เทคนิค roll on/roll off ในการขนส่งสินค้าขึ้นลงท่าเรือ โดยไม่มีการใช้ปั้นจั่นและระบบขนส่งที่ครบวงจร ทั้งทางเรือเดินทะเล ถนน และทางรถไฟ ที่สามารถเชื่อมต่อและขนส่งสินค้าไปยังเมืองสำคัญๆ อาทิ ลอนดอน ปารีส และมิวนิค ได้ภายใน 24 ชั่วโมง

Zeebrugge1  5  3  13  10  9    17  18  15

ไทย