เอกอัครราชทูตและคณะฯ ดูงานที่การท่าเรือ Zeebrugge ประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Brussels Holiday Fair 2014

การหารือระหว่างคณะทูตอาเซียนกับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดให้คณะทูตอาเซียนพบหารือกับนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization-WCO) ที่ทำเนียบเอกอััครราชทูตฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปจากเลขาธิการองค์การ ศุลกากรโลกเกี่ยวกับบทบาทขององค์การศุลกากรโลกที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีรองผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมด้วย

ไทย