การหารือระหว่างคณะทูตอาเซียนกับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก
เอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ เยี่ยมชมโรงเก็บอาหารของ Delhaize ที่ Zellik

เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Brussels Holiday Fair 2014

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธของไทยในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Brussels Holiday Fair 2014 หรือ Salon des Vacances 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ Brussels Expo โดยมีนางอรุณวรรณ โฆษิตยกุล ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และนาง Birgit Defoort ผู้บริหารระดับสูงของ บ. Glenaki ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ให้การต้อนรับ

งาน Brussels Holiday Fair เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 56 และได้รับการตอบรับอย่างดี โดยในปี 2557 มีบริษัทการท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูธมากกว่า 700 บริษัท ซึ่งได้นำเสนอการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ 65 ประเทศ บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรและมีประชาชนมากกว่า 1 แสนคนเข้าเยี่ยมชม

ไทย