เอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ เยี่ยมชมโรงเก็บอาหารของ Delhaize ที่ Zellik
อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นาย Uli Kaiser ประธานสมาคมการค้าไทย – ยุโรป (Thai-European Business Association – TEBA) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อแนะนำสภา TEBA โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจไทยและยุโรป รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจในทั้งสองภูมิภาค โดยมีอัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ นายฮิวจ์ วนิชประภา ผู้อำนวยการ TEBA และ ดร. อาจารี ถาวรมาส บริษัท Access Europe เข้าร่วมด้วย

 

***************

IMG_8878 IMG_8873 IMG_8870 IMG_8868

ไทย