เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Brussels Holiday Fair 2014
ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ เยี่ยมชมโรงเก็บอาหารของ Delhaize ที่ Zellik

 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตนพปฏล คุณวิบูลย์ ได้รับเชิญจากนาย Dirk Van den Berghe, CEO ของ Delhaize สำนักงานใหญ่เบลเยียมเพื่อเยี่ยมชมโรงเก็บอาหารของ Delhaize  ที่ Zellik ซึ่งเป็นโรงเก็บอาหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมโรงเก็บอาหารในอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสและชมระบบการคัดแยกอาหารเพื่อขนส่งต่อไปยังลูกค้า ของ Delhaize หลังจากนั้น รับฟังการบรรยายจากนาย Illya Van den Borre, Director Corporate Affairs เกี่ยวกับธุรกิจ Dlehaize ที่ตั้งสาขาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและการบริการจัดการของ Delhaize ในการนำเสนอสินค้าอาหารที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า รวมทั้งแผนการพัฒนาการนำเสนออาหารจากไทยแก่ลูกค้าด้วย และในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของ Delhaize เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมอาหารไทยในเบลเยียมอีกด้วย ในการเยี่ยม Delhaize ครั้งนี้ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูตและนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมด้วย โดยนอกเหนือจากเอกอัครราชทูตไทยแล้ว ฝ่าย Delhaize ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ ญี่ปุ่นเข้าร่วมในการเยี่ยมชมครั้งนี้อีกด้วย

****************

IMG_9068 IMG_9069 IMG_9076 IMG_9085 IMG_9091

 

ไทย