อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac
นาย Jef Neve ศิลปินเปียโนของเบลเยียมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ

คณะทูตอาเซียนเยี่ยมชม ASEAN Welcome Office ที่จังหวัดนามูร์ ภูมิภาควัลลูน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้ร่วมคณะเอกอัครราชทูตอาเซียนเยี่ยมชม ASEAN Welcome Office ที่จังหวัดนามูร์ ภูมิภาควัลลูน ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยสำนักงานการค้าและการลงทุนของภูมิภาควัลลูน (Wallonia Foreign Trade and Investment Agency: AWEX)

ASEAN Welcome Office จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและบริษัทจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทดลองเปิดธุรกิจของตนในตลาดยุโรปโดยให้พื้นที่ตั้งบริษัทใน Science Park (SPOW) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้บริการตามความต้องการของบริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร) ได้แก่ มีผู้เชี่ยวชาญประจำเพื่อให้การสนับสนุนบริษัท การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต กฎหมาย โลกจิสติด การติดต่อเครือข่ายนักวิชาชีพชั้นนำในอุตสาหกรรม การทำการศึกษาตลาด การทำแผนธุรกิจ รวมถึงการช่วยเหลือในกระบวนการขอรับเงินทุน เงินอุดหนุน และเงินให้เปล่าจากภูมิภาควัลลูนหรือจากสหภาพยุโรป เป็นต้น

ASEAN Welcome Office ตั้งอยู่ที่ CREALYS – BEP Science Park (SPOW), Rue Camille Hubert 2, B-5032 Isnes (Namur), Belgium โทร. +32.81.728.860 โทรสาร +32.81.728.824 อีเมล์: aseanwelcomeoffice@investinwallonia.be เว็บไซต์ www.investinwallonia.be ผู้ประสานงานคือนาย Dimitri Duong, ผู้จัดการ ASEAN Welcome Office อีเมล์: dduong@investinwallonie.be

   

ไทย