ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
คณะทูตอาเซียนเยี่ยมชม ASEAN Welcome Office ที่จังหวัดนามูร์ ภูมิภาควัลลูน

อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางจุฬามณีื ชาติสุวรรณ อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thaivlac ณ Luchtbal Cultural Centre เมือง Antwerp ซึ่งในงานมีการแสดงรำอัปสรา โดยผู้แทนคณะ Thaibelles และอุปทูตได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

photo 1 photo 10photo 2  photo 3 photo 4 photo 5 photo 6 photo 7 photo 8 photo 9

ไทย