เอกอัครราชทูตหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยกับ Mr. Rudolf W. Strohmeier, DDG Research & Innovation คณะกรรมาธิการยุโรป
คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะเอกอัครราชทูตฯ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2557 เพื่อเข้าร่วมบรรยายในฐานะ panelist ในการประชุม Telecom and Media Forum และหารือกับหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของเบลเยียมและสหภาพยุโรป โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย

 
ไทย