กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เยือนเบลเยียม
เอกอัครราชทูตและคณะทีมประเทศไทยฯ เยี่ยมชมบริษัท NPG Energy ณ เมือง Tongeren เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน

คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 57 คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และข้าราชการ โดยเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปตลอดจนผลกระทบต่อประเทศไทยจากการเจรจาการค้าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป

IMG_9338 IMG_9337 IMG_9331 IMG_9321 IMG_9320

ไทย