คณะอาจารย์และนิสิตสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าคารวะเอกอัครราชทูตฯ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

เอกอัครราชทูตและคณะทีมประเทศไทยฯ เยี่ยมชมบริษัท NPG Energy ณ เมือง Tongeren เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และคณะทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง ประเทศประจำสหภาพยุโรป สำนักงานที่ปรึกษาพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ และสถานเอกอัครราชทูต ได้เยี่ยมชมบริษัท NPG Energy ณ เมือง Tongeren  ประเทศเบลเยียมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  โดย เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้ร่วมชมการผลิตพลังงานหมุเวียนประเภท พลังงานจากมวลชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

*********************************

 DSC_0049 DSC_0053 DSC_0066 DSC_0076 DSC_0116 DSC_0120 DSC_0138 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0172

ไทย