การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดมินิคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊ส ชื่อ “Friendship through music” ณ Zaal7 เมืองอันเวิร์ป โดย โก้ Mr.Saxman และ Jef Neve

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของไทยในภูมิภาคยุโรป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ในการประชุมดังกล่าว ผู้บริหารสสปน.และคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปที่อยู่ใน 16 ประเทศ/เมืองเป้าหมายในประเทศเป้าหมายของสสปน. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ Best practices ของไทยกับยุโรปในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของไทย และระดมสมองเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของไทยสำหรับตลาดยุโรปและการวางยุทธศาสตร์การทำให้ไทยเป็น Destination of Choice ในการจัด MICE ของนานาประเทศทั่วโลก และหาแนวทางส่งเสริมให้นักธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) เดินทางเข้าไปจัดกิจกรรม MICE ในไทย ตามเป้าหมายของรัฐบาลเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558

IMG_0405 IMG_0407 IMG_0423 IMG_0471  IMG_0473IMG_0394 IMG_0256 IMG_0266 IMG_0268 IMG_0344

ไทย