นักเรียนจากโรงเรียน St. Joseph ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ปี 2557
การประชุม “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

นักเรียนจากโรงเรียน La Farandole ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ปี 2557

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียน La Farandole และนาง Robine คุณครูประจำชั้น รวม 24 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand” ปี 2557 ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2

   นางอรุณรุ่ง โพธ์ทอง ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียน จากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนไทยในหนึ่งวัน อาทิเช่น การเดินทางไปโรงเรียน การเคารพธงชาติรวมไปถึงวิธีการรับประทานอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมไทยกับประสบการณ์โดยตรง เช่น การฝึกทักทาย และการนับเลขเป็นภาษาไทย การชิมขนมไทย การสัมผัสเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับประจำภาค รวมไปถึงการสาธิตการรดน้ำสงกรานต์ ซึ่งได้สร้างความประทับใจและความเพลิดเพลินให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

โครงการ “Sawasdee Thailand!” เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2556 และในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน St. Joseph, La Farandole, The European School of Brussels (Uccle),  Institut  Marie Immaculée-Montjoie และ School No. 7 Bois de la Cambre โดยนักเรียนจาก European School จะมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ต่อไป

ไทย