นักเรียนจากโรงเรียน La Farandole ร่วมกิจกรรมโครงการ “Sawasdee Thailand!” ปี 2557
เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานคณะมนตรียุโรป

การประชุม “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนของไทยในสหภาพยุโรป” (Investment Opportunities for Thai Business in the European Union) ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีภาครัฐและเอกชนไทยเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยนายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนสหภาพยุโรป เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์โอกาสและลู่ทางการงทุนสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุนไทยใน ยุโรป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกว่า 10 ประเทศร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการ ลงทุนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และมีผู้แทนภาคธุรกิจจากหลายสาขา อาทิ ภาคเกษตรและอาหาร มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในสหภาพยุโรป อาทิ  CEO บริษัท ส. ขอนแก่น และ CEO บริษัท KC Fresh และบริษัท Thai Smart Life  เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐยังได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการส่ง เสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วย

นอกจากนั้น เพื่อช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันโอกาสการดำเนินธุรกิจ การค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจไทยและยุโรป การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเปิดตัวการจัดตั้ง “Thai-European Business Dialogue” ซึ่งมีพื้นฐานมาจากดำริของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaieuro.biz

***************

ไทย