เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานคณะมนตรียุโรป
งาน Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global 2014 ที่กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระหว่างรอบ การเจรจาความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระหว่างรอบ การเจรจาความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป

 

IMG_1202

ไทย