เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระหว่างรอบ การเจรจาความตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูตนพปฎลเยี่ยมชมงาน Interpack ที่เมือง Dusseldorf

งาน Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global 2014 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เยี่ยมชมงาน Seafood Expo Global และ Seafood Processing Global ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลและประมงที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 มีผู้ประกอบการประมาณ 1,700 บริษัทจาก 75 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ได้นำคณะผู้ประกอบการอาหารทะเลของไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า พบปะลูกค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อรักษาและขยายตลาดสินค้าประมงไทย โดยนายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้นำเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เยี่ยมชม Thailand Pavilion และบู้ธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน จากนั้น เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้ร่วมกิจกรรมของ Thailand Pavilion โดยร่วมสาธิตการทำอาหารไทยและปรุงอาหารไทยแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม ซึ่งกิจกรรมของ Thailand Pavilion ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมรับฟังการประชุมในหัวข้อ Fishery Trade in the Thai-EU FTA จัดโดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ สถานที่จัดงาน Seafood Expo Global โดยอัครราชทูตพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกจากไทยและสหภาพยุโรป โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทย และบริษัท CPF UK ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนนาการของการประมงและสินค้าประมงไทยและการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อพัฒนามาตรฐานการประมงไทยสู่ระดับสากล ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าวจำนวนมาก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ยังได้ใช้โอกาสงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global ครั้งนี้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความของเอกอัครราชทูตที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร EP Today ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนไทย และองค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและแรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงไทย เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริง ที่มักถูกมองข้ามไปในรายงานของ NGOs และประเทศคู่ค้าของไทยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ภาพของอุตสาหกรรมประมงไทยถูกมองไปในเชิงลบและส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย

IMG_1292IMG_1269 IMG_1281 IMG_1284  IMG_1298 IMG_1301 IMG_1287 IMG_1311 IMG_1309 IMG_1315 IMG_1317 IMG_1320 IMG_1336 IMG_1341 IMG_1345 IMG_1360 IMG_1368 IMG_1362 IMG_1371 IMG_1372 IMG_1381 IMG_1409 IMG_1413 IMG_1418 IMG_1424

ไทย