งาน Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global 2014 ที่กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติ์แก่คณะข้าราชการจากกระทรวงวัฒนธรรม และ คณะนักแสดงโขนจากกรมศิลปากร

เอกอัครราชทูตนพปฎลเยี่ยมชมงาน Interpack ที่เมือง Dusseldorf

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงาน Interpack ที่เมือง Dusseldorf ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน packaging ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,700 รายจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้ประกอบการไทยซึ่งมาร่วมแสดงสินค้าจำนวน 12 ราย โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และคณะได้เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ packaging ของไทย โอกาสในการขยายตลาดในยุโรปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น

005    007   008

 

 

ไทย