เอกอัครราชทูตนพปฎลเยี่ยมชมงาน Interpack ที่เมือง Dusseldorf
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ Center of Fine Arts (BOZAR) ของเบลเยียมจัดการแสดงโขนเต็มรูปแบบจากรมศิลปากรตอน “ลักนางสีดา – ยกรบ”ที่ศูนย์แสดงศิลปะ BOZAR ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติ์แก่คณะข้าราชการจากกระทรวงวัฒนธรรม และ คณะนักแสดงโขนจากกรมศิลปากร

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 57 เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ และ ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น พร้อม กับข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเป็นเกียรติ์แก่นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน และ คณะข้าราชการจากกระทรวงวัฒนธรรม และ คณะนักแสดงโขนจากกรมศิลปากร ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยสอท. จะจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลักนางสีดา-ยกรบ ในวันที่ 20 พ.ค. 57 เวลา 20.00 – 21.30 น.  ที่ ศูนย์แสดงศิลปะ Bozar ณ กรุงบรัสเซลส์ การแสดงโขนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศเบลเยียมและยุโรป โดยมีการถ่ายทอดความงดงามผ่านศิลปะการแสดงโขนของไทย เทคนิค แสง สี เสียง และมีบรรยายภาษาอังกฤษประกอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงที่กรุงบรัสเซลส์ คณะฯ จะเดินทางไปแสดงต่อ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอณาจักร

IMG_1557 IMG_1559 IMG_1569 IMG_1574 IMG_1576 IMG_1581 IMG_1586

ไทย