เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติ์แก่คณะข้าราชการจากกระทรวงวัฒนธรรม และ คณะนักแสดงโขนจากกรมศิลปากร
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ Center of Fine Arts (BOZAR) ของเบลเยียมจัดการแสดงโขนเต็มรูปแบบจากรมศิลปากรตอน “ลักนางสีดา – ยกรบ”ที่ศูนย์แสดงศิลปะ BOZAR ณ กรุงบรัสเซลส์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ Center of Fine Arts (BOZAR) ของเบลเยียมจัดการแสดงโขนเต็มรูปแบบจากรมศิลปากรตอน “ลักนางสีดา – ยกรบ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 57 เวลา 20.00น.-21.30น. ที่ศูนย์แสดงศิลปะ BOZAR ณ กรุ งบรัสเซลส์  การแสดงโขนประกอบการใช้ เทคนิค แสง สี เสียง ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาว เบลเยี่ยม และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ  ในช่วงจบของการแสดง เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ และผู้แทน BOZAR ได้มอบช่อดอกไม้แก่อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ และนางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมตามลำดับ  คณะฯมีกำหนดการจะเดินทางไปแสดงต่อ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 23 และ 26 พ.ค. และกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร  วันที่ 31 พ.ค. 2557

DSC_0395_Snapseed DSC_0388_Snapseed DSC_0379_Snapseed DSC_0375_Snapseed DSC_0345_Snapseed DSC_0314_Snapseed DSC_0299_Snapseed DSC_0268_Snapseed DSC_0230_Snapseed DSC_0206_Snapseed DSC_0148_Snapseed DSC_0127_Snapseed DSC_0123_Snapseed DSC_0106_Snapseed DSC_0058_Snapseed

ไทย