สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ Center of Fine Arts (BOZAR) ของเบลเยียมจัดการแสดงโขนเต็มรูปแบบจากรมศิลปากรตอน “ลักนางสีดา – ยกรบ”ที่ศูนย์แสดงศิลปะ BOZAR ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต นพฎล คุณวิบูลย์ กล่าวเปิดงาน Thai Belgium Business Forum: One Year After

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต Pierre Labouverie อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับหน้าที่เอกอัครราชทูตเบลเยียม ณ กรุงมาดริด โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ เอกอัครราชทูตจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว นิวซีแลนด์ เมียนมาร์ ออสเตรเลีย เม็กซิโก อินเดีย นายทหารราชองครักษ์ และกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอันตเวิร์ป เพื่อร่วมอำลาเอกอัครราชทูต Labouverie อย่างอบอุ่น

 

IMG_1616_Snapseed IMG_1618_Snapseed IMG_1622_Snapseed IMG_1623_Snapseed IMG_1627_Snapseed IMG_1628_Snapseed IMG_1632_Snapseed IMG_1639_Snapseed IMG_1642_Snapseed IMG_1656_Snapseed IMG_1659_Snapseed

ไทย