เอกอัครราชทูต นพฎล คุณวิบูลย์ กล่าวเปิดงาน Thai Belgium Business Forum: One Year After
เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง Thai Friends Wevelgem

ออท. นพปฎล คุณวิบูลย์ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Thailand: The cookbook”

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 57  ออท. นพปฎล คุณวิบูลย์ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Thailand: The cookbook” เขียนโดย นาย Jean Pierre Gabriel นักเขียนตำราอาหารและช่าวภาพชื่อดัง ณ ร้านหนังสือ Cook & Book โดย ออท. นพปฎลฯ ได้กล่าวเปิดงานแนะนำ นาย Jean Piere และหนังสือตำราอาหารซึ่งรวบรวมตำหรับอาหารไทยพื้นบ้านกว่าร้อยชนิด ซึ่งนาย Jean Piere ได้เดินทางไปหาข้อมูลที่จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย   โครงการจัดทำหนังสือนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรงุบรัสเซลส์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานเปิดหนังสือนี้มีแขกเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองกว่า 100 คน และตามด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำ (อาหารไทย) สำหรับแขก VIP โครงการเปิดตัวหนังสือนี้ จัดโดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต และร้านหนังสือ Cook & Book

คลิ๊กที่นี้เพื่อดู คำกล่าวเปิดงานของเอกอัครราชทูต

 

IMG_1737 IMG_1746 IMG_1750 IMG_1758 IMG_1761 IMG_1764 IMG_1766 IMG_1773 IMG_1783 IMG_1792 IMG_1794 IMG_1795 IMG_1802 IMG_1812 IMG_1813 IMG_1815 IMG_1822 IMG_1839 IMG_1847 IMG_1855 IMG_1857 IMG_1862 IMG_1865 IMG_1877 IMG_1880 IMG_1882 IMG_1891 IMG_1897

ไทย