ออท. นพปฎล คุณวิบูลย์ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Thailand: The cookbook”
เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตและตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในกรุงบรัสเซลส์ร่วมเยี่ยมชมดูงานสายการบิน Brussels Airlines

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง Thai Friends Wevelgem

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ได้รับการต้อนรับจากนาย Bernard Deman คณะกรรมการของ Thai Friendship Wevelgem ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง  Thai Friends Wevelgem  โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมที่สมาคมได้ให้ความช่วยเหลือด้าน สาธารณสุข การศึกษาและการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยเช่น การพัฒนาอาคารโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้ แก่หมู่บ้านในภาคเหนือของไทย เป็นต้น โดยในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ของชุมชนชาวไทยในเบลเยียมอีกด้วย นาย Bernard Galle สมาชิกเทศมนตรีของเมือง Wevelgem และนาย Jocelyn Timmermans กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองแอ็นต์เวิร์ปเข้าร่วมในงานฯ นี้ด้วย

P1030108  P1030123 P1030106

ไทย