คำกล่าวของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 30 พ.ค. 57
Transcription speech General Tanasak Patimapragorn 14 June 2014

National Bradcast by General Prayut Chan-o-Chan 6 June 2014

 

ไทย