เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน “Discover Thailand in Bruges” ครั้งที่ 2
งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9 Thai Food: Good for Your Health!

การประชุมหารือเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทย-เบลเยียม

 

IMG_7484

 

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงพลังงานเบลเยียม ร่วมจัดสัมมนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและสถานการณ์ทางด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องพลังงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสำหรับการนำไปพัฒนา ศึกษาและต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตโดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย นอกจากนี้ ทางคณะผู้แทนยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการไฟฟ้าระดับภูมิภาค(CORESO) ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับระบบการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคยุโรปที่ป้องกันวิกฤตด้านไฟฟ้าดับ

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะผู้แทนได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากกังหันลม ที่เมือง Mons โดยมีผู้แทนจากบริษัท WindVision ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตั้งและบริหารจัดการแหล่งกังหันลมนี้ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างแหล่งกังหันลม พร้อมข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต การเลือกทำเล และการทำงานของกังหันลมพร้อมทั้งพาคณะชมการควบคุมการทำงานภายในของกังหันลม

คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงาน วพน. ปตท. กฟผ.และ สอท. ฝ่ายเบลเยียมประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงพลังงานเบลเยียม

IMG_7471

IMG_7505

IMG_7573

IMG_7552

IMG_7623

IMG_7632

IMG_7759

IMG_7750

IMG_7791

IMG_7846

IMG_7847

IMG_7830

ไทย