งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9 Thai Food: Good for Your Health!
ออท.นพปฎล เลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการเบลเยียม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

ออท.นพปฎลฯ และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมดูงานที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน Tops Food

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 57 ออท. นพปฎลฯ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเยี่ยมชมดูงานเรื่องการบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่โรงงาน Tops Food เมื่อง Olen เบลเยียม โดยได้รับการต้อนรับและนำเสนอโรงงานโดยนาย Rudy Tops ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโรงงานก่อนที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเครือ CPF Europe และ Dr. Shih De-Yi, Chairman CPF Europe โรงงาน Tops Food เป็นโรงงานที่มีจุดเด่นในด้านการบรรจุภัณฑ์อาหารที่ช่วยถนอมอาหารผ่านคลื่นไมโครเวฟ พร้อมทั้งยังเน้นการ Pasteurization อาหารเพื่อให้อาหารมีความสดและยืดอายุอาหารให้ยาวนานขึ้นอย่างมีสุขอนามัย ออท. และทีมประเทศไทยได้เข้าชมกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการปรุงอาหารไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุภัณฑ์

IMG_2229 IMG_2227 IMG_2224 IMG_2221 IMG_2214 IMG_2211 IMG_2210 IMG_2208 IMG_2207 IMG_2202

ไทย