ออท.นพปฎลฯ และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมดูงานที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน Tops Food
ขอเชิญชวนร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ออท.นพปฎล เลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการเบลเยียม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบแก่ข้าราชการเบลเยียม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเบลเยียม โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ เลขาธิการกรมแฟลนเดอส์ กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบลเยียม ผู้จัดการทั่วไปสโมสร De Warande และที่ปรึกษาด้านภาษาศาตร์ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ VRT ในเบลเยียม ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตนพปฎลได้มอบหนังสือ Travel Different Thailand แต่งโดย Richard Werly แ่ก่แขกผู้มีเกียรติด้วย

 

 

 

ไทย