Thailand launches tourist insurance coverage scheme
National Broadcast by General Prayut Chan-o-cha on August 1st, 2014

Thaivlac offers Thai language courses for Dutch Speakers

Begin september 2014 gaat de vzw Thaivlac verder met haar Thaise taallessen in het

Cultuurcentrum Luchtbal te 2030 Antwerpen, Columbiastraat 110, en in het Sportcentrum

Olympia te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 242. In Antwerpen zijn er drie leerniveaus

(beginners, gevorderden en conversatieklas gevorderden) en in Hasselt één (beginners).

 

Meer inlichtingen vind je op de website www.thaivlac.be langs waar je ook kan inschrijven.

Je kunt ook een mailtje voor inlichtingen sturen naar taallessen@thaivlac.be of telefonisch

contact opnemen met Guido Goossens, educatief coördinator Antwerpen, tel 0495-273.286,

of met René Devriese, educatief coördinator Limburg, tel 0494-069.09

******************

Starting from September 2014, Thaivlac vzw will continue to give Thai language classes in the Cultural center Luchtbal in 2030 Antwerpen, Columbiastraat 110 and in the sport center Olympia in 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 242. In Antwerpen there will be 3 levels (starters, advanced and conversation class advanced) and in Hasselt one level (starters).

 

You will find more information on the website www.thaivlac.be where you will also be able to register. You also can send a mail to taallessen@thaivlac.be or call to Guido Goossens, educational coordinator in Antwerpen, tel 0495-273.286, or René Devriese, educational coordinator in Limburg, tel 0494-069.090 if you wish to have more information.

English