ออท.นพปฎล เลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการเบลเยียม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

ขอเชิญชวนร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กร่วมลงนาม

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2557

ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ส.ค. 57 และ 13 – 14 ส.ค. 57 เวลา 9.00 น. – 12.15น. และ 14.00 น. – 17.00 น.

 

ไทย