เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์และภรรยาร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 8 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่ที่วัดธัมมปทีป

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 อัครราชทูตจุฬามณี ชาติสุวรรณ ในฐานะอุปทูตได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen เบลเยียม โดยมีพระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี เจ้าอาวาส เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนา และมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคนไทยที่มาร่วมงาน อาทิ การทำบุญตักบาตร การกล่าวสดุดีพระคุณของแม่จากตัวแทนลูก การถวายพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์ และการร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

image

 

 
ไทย