สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่ที่วัดธัมมปทีป
งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์และภรรยาร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 8 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และภรรยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 8 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจัดโดยวัดธัมมปทีปที่ Diocesan Pastoral Center เมืองแมเคเลิน  โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงานร่วมกับพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา นาย Marc Hendrickx สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแมเคเลินและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภูมิภาคแฟลนเดอร์ส และนาย Waldimar Van der Elst ประธานวัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลินในฐานะตัวแทนนักบวชของเมืองแมเคเลิน โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้กล่าวขอบคุณพระธรรมทูตและวัดไทยในต่างประเทศสำหรับความร่วมมืออย่างดีกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดในการช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศที่เข้มแข็ง รวมทั้งความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาในการขอรับการตรวจลงตราอยู่อาศัยระยะยาวหรือ stay permit ของพระธรรมทูตในเบลเยียม ซึ่งอาจเป็นปัญหาร่วมของพระธรรมทูตในประเทศยุโรปอื่นๆ ด้วย

มีพระธรรมทูตมาร่วมประชุมจากวัดไทยทั่วโลกประมาณ 80 รูป และญาติโยมผู้มีศรัทธาร่วมฟังธรรมเทศนาโดยพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเรื่อง “มุมมองการพัฒนาวัดไทยในสหภาพยุโรปในปัจจุบันและอนาคต” ในช่วงบ่ายอย่างอบอุ่น

                                   

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน_คำกล่าวเปิดงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 8 ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

 

ไทย