ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เลื่อนกำหนดการประกาศผลการเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU

รายงานความมุ่งมั่นของไทยในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

รายงานความมุ่งมั่นของไทยในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คลิกอ่านที่นี่ 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/The-Truth-about-Thai-Labour

และรับชมวิดิโอ “The Truth about Thai Labour” ที่นี่

 

 

ไทย