ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เขัารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ IMEU ในวันที่ 2 ก.ย. 2557
ปาฐกถาพิเศษ ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง "การเชื่อมโยงอาเซียนกับ 6 ประเทศ" การสัมมนาใหญ่ AEC and SMEs Challenges: Next Step (Phase 5)

งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย หรือ Essence of Thailand เป็นครั้งที่ 9 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลาน Place Dumon (ปลาซ ดูมอง) ในเขต Woluwe-Saint-Pierre (โวลูเอ้ แซง ปิแอร์) กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันเกือบ 10,000 คน ถึงแม้ฝนจะตกในช่วงเช้าและบ่าย

งานปีนี้สถานทูตฯ เน้นเรื่อง “Thai Food: Good for Your Health!” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ด้านสุขภาพของอาหารไทยให้ชาวเบลเยียมและชาวต่างประเทศได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับสรรพคุณสมุนไพรไทย มีการสาธิตการทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพระหว่างงานเลี้ยงในพิธีเปิดงาน โดยพ่อครัวไทยชั้นนำในเบลเยียมได้แก่เชฟโจจากร้าน Blue Elephant นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป ได้นำเสนอน้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและนาย Jean-Pierre Gabriel   นักเขียนชาวเบลเยียมเจ้าของผลงานหนังสือทำอาหารไทย “Thailand: The Cookbook”  ได้อธิบายหลักพื้นฐานของการทำอาหารไทยและแนะนำสมุนไพรที่สำคัญในการประกอบอาหารไทย รวมทั้งวิธีการเลือกซื้อ การนำสมุนไพรมาใช้ในการปรุงอาหารใช้ การเก็บรักษา ฯลฯ  ตลอดทั้งวัน

เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ และนาย Damien de Keyser สมาชิกสภาเทศบาลเมือง Woluwe-Saint-Pierre ในฐานะตัวแทนนาย  Benoît Cerexhe นายกเทศมนตรี  ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยเอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้ขอบคุณนายกเทศมนตรีและเมืองฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ มาโดยตลอด  และนาย de Keyser กล่าวแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการจัดงานซึ่งได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

ตลอดงานมีการแสดงต่างๆ บนเวที อาทิ การเล่นดนตรีไทยโดยวง “เรารักเมืองไทย” ประกอบด้วยเยาวชนไทยที่เติบโตในเบลเยียมที่ร่วมโครงการค่ายวัฒนธรรมไทยในเบลเยียมจัดโดยสถานทูตฯ การแสดงนาฏศิลป์โดยคณะนาฏศิลป์ Thai Belles จากสมาคมไทย-แฟลค กลุ่มหมอลำซิ่งชมภู่ Esaan Entertainment และคณะรำไทย และการสาธิตและสอนมวยไทยโดยชมรม Olimpboxe Muay Thai เป็นต้น อีกทั้งมีการขายขนมไทย สินค้าหัตถกรรมไทย และให้บริการนวดแผนไทย โดย ร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 70 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการเพ้นท์ร่ม การแกะสลักผักผลไม้และสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกาการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำผีตาโขนมาแนะนำให้ชาวเบลเยียมได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของวัฒนธรรมไทยซึ่งสร้างความสนุกสนานกับผู้ร่วมงานอย่างมาก

ในช่วงเย็นมีการประกวดเมนูสุขภาพที่ผู้เข้าร่วมงานชอบมากที่สุดและร้านที่ตกแต่งสวยที่สุด โดยผู้ชนะทั้งสองรางวัลได้แก่ ร้านศาลาไทย และก่อนปิดงาน ได้มีการจับฉลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงบรัสเซลส์-กรุงเทพฯ ของสายการบินไทย ซึ่งผู้โชคดีปีนี้ ได้แก่นาย Serge Daubreme (หมายเลข 2458) ผู้โชคดีคนอื่นๆ ได้แก่นาย Philippe Manderlier ได้รับรางวัลเบียร์ช้าง และนาย Luciano Tintorri ได้รับรางวัลไวน์ขาวไทย Monsoon Valley

หวังว่าจะได้เจอท่านอีกครั้งในเดือนกันยายน 2558

 

DSC03357 DSC03427 DSC03471 DSC03538 DSC03568 DSC03594 DSC03613 DSC03673 DSC03689 DSC03698 DSC03707 DSC03714 DSC03723 DSC03731 DSC03756 DSC03974 DSC04062 DSC04075 DSC04193 DSC04310 DSC04349 DSC04450 DSC04453

 

ไทย