งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9
รายงานภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556 และแนวโน้มในปี 2557

ปาฐกถาพิเศษ ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง "การเชื่อมโยงอาเซียนกับ 6 ประเทศ" การสัมมนาใหญ่ AEC and SMEs Challenges: Next Step (Phase 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ คลิกที่นี่

 

 

 

ไทย