เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน. และคณะ
คณะทีมประเทศไทยศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเดนมาร์ก

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และภริยา ประจำประเทศเบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบเพื่ออำลานาย Mitsuo Sakaba และนาง Noriko Sakaba เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยา ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอาเซียน นาย Kunio Mikuriya เลขาธิการ องค์การศุลกากรโลก เอกอัครราชทูต Jehanne Roccas อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ร่วมงานเลียงด้วย และนาย Yoichiro Yamada อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงบรัสเซลส์

 

 

 

ไทย