งาน Essence of Thailand ครั้งที่ 9
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และภริยา ประจำประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน. และคณะ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และคณะ เนื่องในโอกาสที่เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือกับ European Festival Association (EFA) เกี่ยวกับการโอกาสและลู่ทางการจัดนิทรรศการในประเทศไทย โดยมีนางอรุณวรรณ โกสิยกุล ที่ปรึกษา สนง. ททท. ณ กรุงปารีส นาง Katrien Depauw ผู้จัดการฝ่ายขายในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กของบริษัทการบินไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ คณะได้หารือเพื่อเตรียมการกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับ สสปน. ททท. และการบินไทยจะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

ไทย