เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และภริยา ประจำประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะทีมประเทศไทยศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเดนมาร์ก

นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อัครราชทูต เป็นผู้นำคณะทีมประเทศไทย ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานทีปรึกษาการเกษตรฯ สำนักงานพาณิชย์ฯ สำนักงานศุลกากรฯ และ สำนักงานวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ และเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่ 3 -6 ก.ย. 57 โดย ทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน European Food Venture Forum ศึกษาดูงานที่ Agro Food Park เมือง Aarhus เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่เมือง Sjaellands Odde และตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลที่เมือง Humlebaek

IMG_2354 IMG_2389 IMG_2285 IMG_2246

ไทย