เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และข้าราชการทีมประเทศไทยร่วมงานทำบุญอาคารสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบนาย Didier Rolin Jacquemyns กงสุลกิตติมศักดิ์ และเยี่ยมชมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลีแอช (Liège)

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบนาย Jean-Christophe Peterkenne, Director of Strategy and Development เมืองลีแอช (Liège)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557  เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ ได้พบกับนาย Jean-Christophe Peterkenne, Director of Strategy and Development เมืองลีแอช (Liège) ผู้แทนนายWilly Demeyer นายกเทศมนตรีเมืองลีแอช เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานเทศกาลไทยเพื่อส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยและ Thai Day เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และแสวงหาลู่ทางการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและเบลเยียมรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การลงทุน วัฒนธรรมและศาสนาพุทธ ณ เมืองลีแอช ซึ่งนาย Peterkenne กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่านายกเทศมนตรีเมืองลีแอชจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ไทย