เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเบลเยียมและแนวคิดด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับ CEO บริษัทค้าปลีก Delhaize
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน EU-Thai Executive Discussion Forum, Thailand: Moving Forward

เอกอัครราชทูตฯ พบกับเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกและผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรจากสถานทูตต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบูลย์ได้เชิญเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การศุลกากรโลก และผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากรประจำสถานทูตต่าง ๆ ในกรุงบรัสเซลส์ พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานด้านศุลกากรและบทบาทของหน่วยงานศุลกากรไทยที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในองค์การศุลกากรโลก และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในโอกาสเลี้ยงอำลานางสาวศุภรำไพ หาญทวีทรัพย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งจะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2557

IMG_2494 IMG_2517 IMG_2513 IMG_2555 IMG_2571 IMG_2617 IMG_2594

ไทย