เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน EU-Thai Executive Discussion Forum, Thailand: Moving Forward
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to France and BENELUX countries 2014 ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีมอบรางวัล HRD Antwerp Diamond Ambassador Award แก่ประธานบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ณ ศาลากลางจังหวัดอันตเวิร์ป

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ร่วมพิธีมอบรางวัล HRD Antwerp Diamond Ambassador Award แก่นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีประธานสถาบันอัญมณีศาสตร์ HRD แห่งเมืองอันตเวิร์ป ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ป เจ้าหน้าที่สถาบัน HRD และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ในการนี้ มีการกล่าวแสดงความยินดีแก่นายวิโรจน์ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นคนแรก หลังจากนั้นรองนายกเทศมนตรีเมืองอันตเวิร์ปได้พาแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมศาลากลางเมืองอันตเวิร์ปซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

ไทย