ประกาศขายรถยนต์ราชการที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 คัน
Snapshot of Thailand's Key Efforts to Combat Human Trafficking and Forced Labor

กระทรวงการต่างประเทศ และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD) จัดงานสัมมนา "Thailand and the middle income challenges: How to address them?"

ไทย