ประกาศขายรถยนต์ราชการที่ใช้งานแล้ว จำนวน 2 คัน
October 1, 2014
Snapshot of Thailand's Key Efforts to Combat Human Trafficking and Forced Labor
October 7, 2014

กระทรวงการต่างประเทศ และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (ITD) จัดงานสัมมนา "Thailand and the middle income challenges: How to address them?"

ไทย