เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานบริษัทยูบิลลี่ (Jubilee Diamond)
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือนาง Christiane Vienne วุฒิสมาชิกเบลเยียม และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เบลเยียม-ไทย

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอำลาพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยทูตทหารบกประจำ สอท. ณ กรุงบรัสเซบส์ และภริยา ที่ทำเนียบเนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ โดยมี Lieutenant General Philippe Grosdent นายทหารราชองครักษ์สมเด็จพระราชาธิบดีฯ  และภริยา Commanding Officer Jean-Marc Leroy ทหารบกเบลเยียม และภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

ไทย