เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ และภริยาเลี้ยงอำลาพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว ผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือนาง Christiane Vienne วุฒิสมาชิกเบลเยียม และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับนาง Christiane Vienne วุฒิสมาชิกเบลเยียมและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทยที่รัฐสภาเบลเยียม โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย บทบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศไทย การสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาเบลเยียม-ไทย และการยอมรับศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในศาสนาทางการของเบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้เชิญนาง Vienne และสมาชิกรัฐสภาเบลเยียมเยือนประเทศไทยในระหว่างการเดินทางไปร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) ครั้งที่ 132 ซึ่งจะจัดที่กรุงฮานอยระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งนาง Vienne แสดงความสนใจและจะประสานรายละเอียดกับสถานเอกอัครราชทูตต่อไป

 

ไทย