เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือนาง Christiane Vienne วุฒิสมาชิกเบลเยียม และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เบลเยียม-ไทย
“Télétourisme – En Voyage Thailand”

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม

เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎล คุณวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาอรุญรุ่งฯ เข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ (1) ความสำพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทย-เบลเยียม (2) สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย (3) การจัดการประชุม Political Consultations ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย (4) การประชุม ASEM ที่เมืองมิลาน (5) การจัดตั้ง International Coordination Committee (ICC) Preah Vihear (6) งานครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่จังหวัดพังงา (7) การจัดตั้งรัฐบาลสหพันธรัฐเบลเยียม และ (8) กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและโอกาสความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 

ไทย