เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Jan Van Dessel, Director-General for Bilateral Affairs และเอกอัครราชทูต Jehanne Roccas, Director, Asia and Oceania Directorate กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับนาย Freddy Roosemont, Director-General, Immigration Department และนาย Alain Lefèvre, Director-General Crisis Centre กระทรวงมหาดไทย เบลเยียม

“Télétourisme – En Voyage Thailand”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถานีโทรทัศน์ RTBF ของเบลเยียม

ร่วมกันจัดทำภาพยนต์สารคดี 3 เรื่อง ภายใต้โครงการในพระราชดำริ ทางภาคเหนือของประเทศไทย

โดยภาพยนต์สารคดีเรื่องแรก จะออกอากาศผ่านช่อง la une (1)

ชื่อรายการ “Télétourisme – En Voyage Thailand” ใน

 วันเสาร์ที่   11  ตุลาคม  2557   เวลา  13:30 น. (30 นาที)  และ

         วันจันทร์ที่ 13  ตุลาคม 2557   เวลา9:45 น. (ออกอากาศซ้ำ)   

ไทย