เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือกับนาย Freddy Roosemont, Director-General, Immigration Department และนาย Alain Lefèvre, Director-General Crisis Centre กระทรวงมหาดไทย เบลเยียม
เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือผู้บริหารบริษัท Solvay เบลเยียม

เอกอัครราชทูตนพปฎลยื่่นพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอดถอนแก่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

 

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 18.00 น. เอกอัครราชทูตนพปฎล ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอดถอนแก่นาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป จากนั้น สองฝ่ายได้หารือประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป โดยเอกอัครราชทูตได้ชื่นชมบทบาทนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนาย Barroso

PicAmb3 PicAmb PicAmb2

ไทย