เอกอัครราชทูตนพปฎลยื่่นพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอดถอนแก่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
ความก้าวหน้าและความร่วมมือในการจัดการเรื่องการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง

เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ พบหารือผู้บริหารบริษัท Solvay เบลเยียม

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เอกอัครราชทูตนพปฎลฯ ได้พบหารือกับนาย Jean-Pierre Clamadieu, CEO และ นาย Alexis Brouhns, Regional General Manager, Corporate Government & Public Affairs ของบริษัท Solvay ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Solvay โดยทั้งสองได้หารือเรื่องสถานการณ์พลังงานในไทย นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอียูในภาพรวม พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือ Travel Different Thailand แก่ผู้บริหารบริษัท Solvay

บริษัท Solvay มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2406 ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และพลาสติก โดยมีกิจการสาขา และบริษัทในเครือกว่า 400 แห่ง ใน 50 ประเทศ โดยมีสาขาในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัทโซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243

ไทย